Poniedziałek, 24 czerwca 2024

Czy potrzebują Państwo tłumacza przysięgłego? Jakie są okoliczności, w których wymagane jest tłumaczenie przysięgłe?

14 grudnia 2021

Pracodawcy wymagają dziś znajomości języka obcego, aby móc ubiegać się o pracę za granicą. Jest ona przydatna w codziennych czynnościach, takich jak tłumaczenie dokumentu na język angielski, niemiecki lub rosyjski. W wielu przypadkach konieczne będzie skorzystanie z usług profesjonalnego biura tłumaczeń. Zwykłe tłumaczenie, nawet samodzielne, nie będzie wystarczające. Kraków jest doskonałym miejscem, aby uzyskać pomoc i skorzystać z różnorodnych tłumaczeń przysięgłych.

Co to jest tłumacz przysięgły, zwany też tłumaczeniem uwierzytelnionym? Jakie biuro tłumaczeń świadczy takie usługi? Kiedy są one potrzebne?

Co to jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenie uwierzytelnione może wykonać tylko osoba uprawniona do wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych lub przysięgłych (lub tłumaczenia przysięgłego). Tłumacz przysięgły. Tłumaczenie przysięgłe jest wpisywane na oficjalną listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną i utrzymywaną przez Ministra Sprawiedliwości. Tłumaczenie musi być zgodne z ustawą z dnia 25.11.04 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego. Każde takie tłumaczenie otrzymuje pieczęć Mennicy Państwowej. Co to jest?

 • Podstawowe dane tłumacza przysięgłego, takie jak jego nazwisko i imię
 • Język, na jaki zostało wykonane tłumaczenie
 • Pozycja tłumacza na liście polskich tłumaczeń przysięgłych

Tłumaczenie uwierzytelnione zawiera również podpis tłumacza. Jest ono również wpisywane do specjalnego rejestru tłumaczeń przysięgłych, zwanego "repertorium". Wpis musi zawierać również datę przyjęcia danego dokumentu do tłumaczenia oraz datę dostarczenia. Należy zamieścić szczegółowy opis zlecenia, wraz z wykonanymi kopiami i stronami.

Osoby biegle posługujące się językiem mogą przetłumaczyć artykuł prasowy lub ulotkę reklamową. Zadanie to można powierzyć również tłumaczowi zwykłemu, który nie jest tłumaczem przysięgłym. Tego typu tłumaczenie nie będzie akceptowane w przypadku dokumentów urzędowych. Takie tłumaczenie może wykonać tylko biuro tłumaczeń w Krakowie lub innym mieście, które posiada tłumacza przysięgłego.

dokument

Dokumenty wymagające tłumaczenia uwierzytelnionego

Tłumaczenie uwierzytelnione (tj. Aby złożyć dokument w instytucji państwowej, musi on być podpisany i opieczętowany przez tłumacza przysięgłego. W przeciwnym razie nie zostanie on przyjęty. Do takich dokumentów należą przede wszystkim:

 • Testamenty
 • Akty notarialne i akty stanu cywilnego
 • umowy kupna i sprzedaży
 • umowy urzędowe
 • Darowizny
 • Umowy cywilnoprawne
 • Dokumenty rejestracyjne pojazdów wszystkich typów
 • Dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe
 • zaświadczenia, świadectwa i dyplomy
 • dokumenty sądowe, np. dokumenty sądowe, np.
 • umowy o pracę
 • pełnomocnictwa adwokackie

Urzędy państwowe, banki i firmy ubezpieczeniowe wymagają tłumaczeń przysięgłych. Biuro tłumaczeń wykonuje zarówno tłumaczenia pisemne, jak i ustne. W przypadku ślubu obywatela polskiego z obcokrajowcem, lub przy podpisywaniu dokumentów notarialnych, wymagany jest tłumacz przysięgły. W tych przypadkach wystarczy podpis na tłumaczeniu przysięgłym.

Nie wszyscy tłumacze są tłumaczami przysięgłymi

Dokumenty, które zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, zachowują swoją formę prawną. Aby tak się stało, tłumacz musi spełnić określone wymagania. Tłumacz przysięgły to osoba, która biegle posługuje się językiem polskim i jest obywatelem Polski lub członkiem Unii Europejskiej. Tłumaczowi przysięgłemu nie można postawić zarzutu popełnienia przestępstwa umyślnego. Do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wymagane jest posiadanie tytułu magistra. Aby zostać tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin.